Výbor IBBY

Timotea Vráblová

Timotea Vráblová

Je zakladateľkou IBBY INŠTITÚTU BRATISLAVA. Problematike čítania sa venuje vo svojej práci i vo voľnom čase. Príležitostne sa venuje autorskej tvorbe a prekladá. Ako scenáristka pracovala s divadelnými skupinami, s medzinárodným súborom baletu a súčasného tanca. So skladateľom a gitaristom Davidom M. Boydom vytvorila hudobno-poeticko-tanečné predstavenie Signál (2009), s maliarkou Molly W. Freemanovou a Davidom M. Boydom poeticko-hudobné inscenácie v Texase a Colorade (2006), pre Slovenský rozhlas v roku 2016 vytvorila adaptáciu románu Selmy Lagerlöfovej Gösta Berling. Pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV. Ako literárna historička skúma staršie obdobia slovenskej literatúry (16. – 18. storočie). Veľký priestor venuje aj výskumu literatúry pre deti a mládež. Recenzuje knižnú tvorbu pre deti, každoročne hodnotí produkciu pôvodnej tvorby pre Knižnú revue. Na Katedre bábkarskej tvorby VŠMU prednáša detskú literatúru a psychológiu detského diváka. Spolupracuje s vydavateľstvom Trio Publishing na edícii čítame s porozumením – Analfabeta Negramotná. Postavila projekt Cesta ku knihe, ktorý sa v spolupráci so spisovateľom Danielom Hevierom realizoval v rokoch 1999 – 2009 v rámci OZ Fanfáry v detských čitateľských HEVI kluboch. V projekte Malý školský rok 2009 – 2010 pre Slovenský rozhlas, založila a viedla čitateľskú družinu detí. Školí učiteľov a knihovníkov prostredníctvom seminárov a workshopov o čítaní, literatúre a tvorivom písaní. Založila Centrum pre rozvoj čítania s porozumením: Ihrisko čítania Timotey Vráblovej. Spoločne s Vierkou Sádovskou realizuje projekt Palácová herňa čítania. V roku 2012 spolu s Viekou Sádovskou vytvorili Divadlo čítania Gunill. Prednáša aj v zahraničí (Česko, Poľsko, Veľká Británia, USA, Rakúsko, Francúzsko, Taliansko, Nemecko, Belgicko, Mexiko). Od roku 2010 je prezidentkou Slovenskej sekcie Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY). V rokoch 2012 – 2016 pracovala vo výkonnom výbore IBBY. 

Ondrej Sliacky

Ondrej Sliacky

Spisovateľ, literárny vedec, publicista. Držiteľ niekoľkých cien vydavateľstva Mladé letá je zároveň laureátom Ceny Trojruža (1996) a Pocty Pavla Dobšinského udelenej ministrom kultúry Slovenskej republiky (1995). V apríli 2013 si Ondrej Sliacky prevzal Cenu ministra kultúry SR za rok 2012 za celoživotnú tvorbu pre deti a výnimočný prínos do literárno-vednej činnosti v oblasti literatúry pre deti a mládež.

Pôsobil ako redaktor týždenníka Kultúrny život, od 1970 redaktor vo vydavateľstve Mladé letá, od 1990 šéfredaktor časopisu Slniečko, od 1993 aj šéfredaktor revue o umení pre deti a mládež Bibiana, je profesorom na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave a na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V literárno-vednej oblasti sa postupne vyhraňoval ako historik literatúry pre deti a mládež. Knižne debutoval prácou Bibliografia slovenskej literatúry pre deti a mládež 1945-1964 (1965). Literárnohistorický zreteľ uplatnil v antológiách poézie pre deti, je zostavovateľom Slovníka slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Autor poviedkových kníh pre mládež, zastavovateľ antológie povstaleckých básnikov, prerozprával viaceré texty ľudovej slovesnosti, biblické a antické príbehy. Napísal rozhlasové a televízne hry, životopisné hry o Ľ. Podjavorinskej, J.G. Tajovskom, a J. Murgašovi a rad literárnych adaptácií. 

Beáta Panáková

Beáta  Panáková

Vyštudovala odbor kulturológia na FF UK v Bratislave. Pracuje ako dramaturgička v RTVS. V roku 1993 obhájila na Ústave slovenskej a svetovej literatúry SAV dizertačnú prácu na tému Podoby rozprávky v rozhlase. V 90-tych rokoch absolvovala viacero stáží v zahraničí, v Bruseli, na ULB (kurz kreatívneho písania a komparovanej literatúry), vo Francúzskom rozhlase France culture, na inštitútte humanitných štúdií - Maison des sciences de lhomme, a v Avignone (medzinárodný workshop prekladateľov dramatickej literatúry).

V súčasnosti je predsedníčkou profesijnej organizácie Združenie rozhlasových tvorcov, je členkou slovenského výboru IBBY a výboru Literárneho fondu. Je autorkou rozhlasových hier a adaptácií, literárnych a dokumentárnych pásiem, fíčrov a rozprávok. Jej rozhlasové hry boli ocenené na medzinárodných festivaloch PRIX EUROPA (2003), PRIX EX AEQUO (2006) a PRIX ITALIA (2007).

Prekladá z francúzštiny (4 romány, 4 knihy pre deti, desiatky divadelných a rozhlasových hier). Prednášala na workshopoch EBU v Helsinkách (o experimentálnych dramatických žánroch) a v Bratislave (o detskej rozhlasovej dramaturgii). Je spoluzakladateľkou medzinárodného festivalu PRIX EX AEQUO a  festivalu ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK zameraného na propagáciu knižnej a mediálnej kultúry.

Publikuje články o divadle, rozhlase a detskej literatúre v našich aj zahraničných časopisoch (Bibiana, Divadlo v medzičase, KOD, Salto, Svět a divadlo, Entractes). Jej štúdia o slovenských rozhlasových hrách vyšla v britskom zborníku Globalizácia a médiá, Cambridge Press, 2006).

 

Martin Kellenberger

Martin Kellenberger

Narodil sa 11.10.1957 v Bratislave. Po absolvovaní gymnázia študoval v rokoch 1976 -1980 na katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Trnave. Pracoval ako výtvarný redaktor vo vydavateľstve Tatran (1981-1982) a Mladé letá (1983-1992).  V  súčasnosti pôsobí na oddelení dizajnu Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Venuje sa voľnej maľbe, kresbe, grafike, knižnej ilustrácii a animovanému filmu.

Za ilustračnú tvorbu pre deti získal mnohé ocenenia (Cena Ľudovíta Fullu 2001, Cena v súťaži Česko-slovenské knihy najkrajšie 1986 za knihu Kvadakum hadakum), viaceré ocenenia v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska.)

Viera Anoškinová

Viera Anoškinová

Vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor veda o výtvarnom umení, neskôr absolvovala postgraduálne štúdium na Academii Istropolitane v Bratislave. Od roku 2001 bola riaditeľkou galérie, zameranej predovšetkým na grafickú tvorbu a knižnú ilustráciu. Je kurátorkou výstav na Slovensku i zahraničí, ako aj autorkou viacerých článkov a spoluautorkou niekoľkých kníh. Je členkou poroty Najkrajšie knihy Slovenska, Najkrajšie a najlepšie knihy jari, leta, jesene a zimy, ceny Trojruža a ceny Ľudovíta Fullu. Koordinátorkou Medzinárodného sympózia BIB je od roku 2007. Od roku 2009 pracuje v BIBIANE, medzinárodnom dome pre deti na oddelení BIB. Od roku 2010 je vedúcou Sekretariátu Bienále ilustrácií Bratislava.


Juraj Martiška

Juraj Martiška

Akademický maliar, ilustrátor sa narodil 2.4.1969, v Ružomberku. Tvorí a býva v Dunajskej Lužnej, neďaleko Bratislavy.

Venuje sa knižnej ilustrácii, voľnej tvorbe a grafickému dizajnu.

V rokoch 1983-1987 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Kremnici. V rokoch 1989-1995 študoval na VŠ výtvarných umení v Bratislave, na oddeleni maľby u prof. Ľ. Hološku  a prof. J. Bergera

Juraj Martiška tvorí väčšinou pre mládež, pričom jeho ilustrácie majú ľahký kresliarsko-maliarsky štýl. Sú odľahčené, vtipné, so zmyslom pre satiru.

Ilustruje detské časopisy: Adamko, Slniečko, predtým aj Včielku a Zorničku. Z ďalších spomeniem Sväté písmo pre každého a Don Bosco, sú to prevažne biblické príbehy.  Ilustroval aj niekoľko učebníc a pracovných zošitov  pre základne školy.

Viera Némethová

Viera Némethová

1997- ukončenia štúdia odboru učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov na Univerzite Komenského v Bratislave. Od roku 2009 pracuje v Miestnej knižnici Petržalka, najprv ako knihovníčka, od roku 2011 aj ako metodička a od roku 2014 ako vedúca knižnično-informačných služieb a metodička petržalskej knižnice. Mama troch synov. Od roka 2013  realizuje s Petrou Mišákovou projekt Knižkovo, kde sa prostredníctvom biblioterapie prihovára ľuďom s psychickými problémami. Spolu s Evou Lavríkovou založila v roku 2014 bratislavský Knižný klub Bratislava. Od roku 2016 prispieva ako recenzentka do webového portálu Úlet s knihou. V roku 2017 spolupracovala na brožúre Najlepšie detské knihy 2017 (Vianočná kniha sa otvára)- projekt Knižnice pre deti a mládež Košice a kníhkupectva Martinus. S obľubou moderuje besedy a stretnutia so spisovateľmi a ilustrátormi a pre deti, je lektorkou projektu Taká bola Petržalka a Novodobá Petržalka, realizuje množstvo podujatí a prednášok o dobrých a kvalitných knihách.

Toňa Revajová

Toňa Revajová

Pracovala ako učiteľka, odborná referentka, redaktorka (i šéfredaktorka, zástupkyňa šéfredaktora a jazyková redaktorka) vo viacerých periodikách. Pred odchodom na dôchodok v slobodnom povolaní prekladala z nemčiny a češtiny seriály pre dabingové štúdio. V súčasnosti rediguje detské knihy a beletriu pre vydavateľstvo Slovart Bratislava a sporadicky i pre EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity Žilina. Napísala sériu kníh Príbehy o Johanke zo Zapadáčika, Denis a jeho sestry, Denník Majky z majáka, O kráľovi a malej breze, Pol prázdnin s tetou Kolieskovou, Vraveli proroci, že bude tma v noci. 

Eva Cíferská, tajomníčka výboru

Eva Cíferská, tajomníčka výboru

Po absolvovaní Strednej pedagogickej školy pokračovala v štúdiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor Knihoveda – pedagogika.

Po krátkom pôsobení v Slovenskej pedagogickej knižnici a Ústave školských informácií pracovala vo vydavateľstve Mladé letá (1979-1986 ako tajomníčka Kruhu priateľov detskej knihy na Slovensku). Od roku 1987 sa pracovisko sekretariátu terajšej Slovenskej sekcie IBBY presunulo do Správy kultúrnych zariadení, z ktorej sa vyčlenila BIBIANA. V súčasnosti pracuje ako vedúca Centra detskej literatúry, čítania a SK IBBY. 

Organizuje celoslovenské podujatia  (Dni detskej knihy, súťaže Najkrajšie knihy Slovenska, Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku, odborné semináre).

Publikuje informácie o odborných podujatiach a oceneniach, je zostavovateľkou viacerých bibliografií a katalógov. Spolupracovala pri príprave publikácie Umenie pre deti. Autori a interpreti. (Bratislava: Buvik 1999). Je autorkou textov a odbornou spolupracovníčkou pri príprave publikácie Slovenská detská kniha (Bratislava: Literárne informačné centrum, 2008).

Je tajomníčkou výboru SK IBBY.