Ciele

Slovenská sekcia IBBY je národnou sekciou Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY - International Board on Books for Young People), mimovládnej organizácie UNESCO. Do IBBY bola prijatá ako súčasť  Československej sekcie v roku 1964. 

V rámci sekcie IBBY rozvíja činnosť iniciatíva Book Handicap, ktorá sa zapája do projektov knižných kolekcií IBBY pre postihnutých, organizovaných Verejnou knižnicou v Toronte (Kanada).

Člen výboru Slovenskej sekcie IBBY je poverený spoluprácou s časopisom Bookbird.