MEDZINÁRODNÁ ÚNIA PRE DETSKÚ KNIHU (IBBY)

IBBY INTERNATIONAL - MEDZINÁRODNÁ ÚNIA PRE DETSKÚ KNIHU (IBBY)

Medzinárodná únia pre detskú knihu (IBBY) je mimovládna organizácia UNESCO. Združuje tvorcov kníh, odborníkov a ľudí, ktorí pracujú na tom, aby sa vytvorilo puto medzi knihami a deťmi a aby sa deťom dostávala kvalitná literatúra.

Misia tejto organizácie napĺňa niekoľko cieľov:

  •  presadzovať prostredníctvom detských kníh porozumenie medzi národmi
  • umožniť prístup k hodnotným knihám vysokej umeleckej úrovne všetkým deťom 
  • podnietiť vydávanie a distribúciu kvalitných detských kníh, špeciálnu pozornosť venovať rozvojovým krajinám
  • zabezpečovať podporu a tréning pre tých, ktorí tvoria detskú literatúru, alebo pracujú s deťmi v oblasti propagácie čítania
  • podporovať výskum a vedecké aktivity v oblasti knižnej kultúry pre deti a mládež

V súčasnosti združuje viac ako 76 členských štátov prostredníctvom národných sekcií IBBY. Ich činnosť je orientovaná národne i oblastne a venujú sa aj medzinárodným aktivitám.

Členskú základňu IBBY tvoria autori, ilustrátori, vydavatelia, editori, prekladatelia, kritici, novinári, vedeckí pracovníci, univerzitní učitelia, učitelia, študenti, knihovníci, kníhkupci, sociálni pracovníci a rodičia.

Program a smerovanie Medzinárodnej únie IBBY určuje Výkonný výbor. Pozostáva z desiatich členov z rôznych krajín a z prezidenta IBBY. Prezident je volený na obdobie dvoch rokov. Volia ho prezidenti národných sekcií na Kongrese IBBY. Administratívnu správu zabezpečuje Sekretariát IBBY v Bazileji vo Švajčiarsku. 

AKO VZNIKLA MEDZINÁRODNÁ ÚNIA PRE DETSKÚ KNIHU

V roku 1952 Jella Lepman (1891 – 1970), nemecká novinárka a vizionárka, zorganizovala v Mníchove stretnutie pod názvom Prostredníctvom detských kníh k medzinárodnému porozumeniu. Otázka mieru a medzinárodného porozumenia bola v povojnovej Európe dôležitou témou. Rovnako potreba obnoviť knižnú kultúru pre deti. Práve v nemeckých krajinách sa v tom čase intelektuálna a umelecká komunita sústredila na to, aby tvorba pre deti pomáhala odstraňovať negatívne dôsledky 2. svetovej vojny medzi novou generáciou a obnoviť základy jej zdravého morálneho profilu. Iniciatíva Lepmanovej vychádzala a nadväzovala na tieto snahy. Výsledkom stretnutia bol vznik  novej organizácie Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY)

Oficiálne bola registrovaná o rok neskôr v Zürichu v roku 1953. Zakladajúcimi členmi boli spisovatelia Erich Kästner, Lisa Tetzner, Astrid Lindgren, Jo Tenfjord, Fritz Brunner, Bettina Hürlimann a Richard Bamberger.

 

VIAC