Zaujímavosti

Ponúkame vám aktuálne informácie o udalostiach, aktivitách v iných krajinách, ktoré sú združené v Medzinárodnej únii pre detskú knihu (IBBY). Nájdete tu štúdie a články našich partnerov zo zahraničia, ktoré vychádzajú z výskumov a projektov v oblasti knižnej kultúry pre deti a mládež.
Sprostredkujeme vám rozhovory so zahraničnými autormi, ilustrátormi, vedeckými pracovníkmi, novinármi, učiteľmi, knihovníkmi a ďalšími, ktorí sa v zahraničí podieľajú na tom, aby sa dostala deťom do rúk kvalitná kniha a tiež, aby sa dostala do rúk každému dieťaťu.