Awards

Cena TROJRUŽA

Cena  TROJRUŽA

Pod názvom Cena Fraňa Kráľa, bola založená v roku 1965 na ocenenie významnej literárnej
a ilustračnej tvorby pre deti a mládež. Od roku 1977 je cenou za literárnu tvorbu alebo za pozoruhodné dielo, ktoré významne prispelo k rozvoju slovenskej literatúry pre deti a mládež.
Pod názvom Trojruža sa udeľuje od roku 1991. Cenu udeľuje Slovenská sekcia IBBY, Slovenský literárny fond a BIBIANA.

Cena ĽUDOVÍTA FULLU

Cena ĽUDOVÍTA FULLU

Bola založená v roku 1965 ako Cena Fraňa Kráľa. Slúžila k oceňovaniu literárnej i ilustračnej tvorby. Od roku 1977 sa hodnotenie vynikajúcej ilustračnej tvorby vyjadruje Cenou Ľudovíta Fullu. Cena sa udeľuje za ilustračnú tvorbu alebo za vynikajúce dielo, ktoré významnou mierou prispelo k rozvoju slovenského ilustračného umenia pre deti. Cenu udeľujú Fond výtvarných umení, Slovenská sekcia IBBY a BIBIANA.

Cena H. CH. ANDERSENA

Cena H. CH. ANDERSENA

Medzinárodná únia pre detskú knihu (IBBY) ju udeľuje každý druhý rok na Kongrese IBBY. Patrónkou ceny je Jej Výsosť dánska kráľovná Margaréta II. Cena H. Ch. Andersena sa udeľuje spisovateľom a ilustrátorom už od roku 1956. Považuje sa za „Malú Nobelovu cenu“. Nominácie podávajú jednotlivé národné sekcie IBBY. Posudzuje ich medzinárodná odborná porota. Oceneným sa slávnostne odovzdáva zlatá medaila a diplom.
Profily nominantov zo všetkých krajín uverejňuje medzinárodný časopis IBBY Bookbird.

Medzi ocenenými autormi, ktorí sú známi aj slovenským čitateľom, nájdeme Astrid Lindgrenovú (1958), Ericha Kästnera (1960), Tova Janssona (1966), Paulu Foxovú (1978), Bohumila Říhu (1980), Katherine Pattersonovú (1998) a mnohých ďalších. Aj Slovensko už získalo toto ocenenie. V roku 1988 bol oceneným ilustrátorom náš Dušan Kállay. Už nominácia na cenu sa považuje za významný úspech nielen pre tvorcov, ale aj pre krajinu, z ktorej pochádzajú. V roku 2010 sa na listinu nominovaných spisovateľov dostal Ján Uličiansky a medzi navrhovanými ilustrátormi bol Peter Uchnár. Cenu H.Ch. Andersena 2010 získal britský spisovateľ David Almond a nemecká ilustrátorka Jutta Bauerová.

Plaketa ĽUDMILY PODJAVORINSKEJ

Plaketa ĽUDMILY PODJAVORINSKEJ

Bola založená v roku 1972 ako ocenenie našim a zahraničným jednotlivcom, kolektívom a inštitúciám, ktoré sa významne zaslúžili o propagovanie slovenskej detskej literatúry do zahraničia. Spočiatku ju v dvojročných intervaloch udeľoval minister kultúry SR na návrh Slovenskej sekcie IBBY a vydavateľstva Mladé letá. Od roku 2003 ju príležitostne udeľuje Slovenská sekcia IBBY a BIBIANA.

Čestná listina IBBY

Čestná  listina IBBY

Toto ocenenie bolo založené v roku 1956 pod názvom Čestná listina Ceny H. Ch. Andersena. Od roku 1980 nesie súčasný názov. Je to ocenenie pozoruhodných kníh, ktoré každé dva roky udeľuje Medzinárodná únia pre detskú knihu (IBBY) na návrhy jej národných sekcií. Oceňuje sa v troch kategóriách: literárny text, ilustračná tvorba a preklad. Cieľom tejto iniciatívy je vytvoriť reprezentatívny prehľad najlepších publikácií tvorby členských krajín IBBY v každom roku, podnietiť vydavateľov k prekladom týchto významných diel, a tiež poskytnúť prehľad univerzitným pedagógom a vzdelávacím inštitúciám, ktoré následne môžu na
aktuálnu ponuku reagovať v študijných a výskumných projektoch a v osnovách. Čestná listina sa oceneným slávnostne udeľuje na Kongrese IBBY, ktorý sa koná každé dva roky. Knihy zapísané na Čestnú listinu IBBY sa stanú súčasťou prezentačnej putovnej výstavy, ktorá cirkuluje po významných medzinárodných konferenciách a knižných veľtrhoch. Stála zbierka týchto kníh je k dispozícii na niekoľkých miestach: v BIBIANE v Bratislave, v Medzinárodnej knižnici mládeže v Mníchove, vo Švajčiarskom inštitúte pre dieťa a  mediálnu tvorbu pre mladých v Zürichu, v stredisku Japonskej sekcie IBBY v Tokiu a v Northwestern University Library v Evanstone v štáte Illinois (USA).

Cena ASAHI

Bola založená v roku 1986 na Kongrese IBBY v Tokiu. Sponzorom ceny je ASAHI SHIMBUN, druhé najvýznamnejšie noviny v Japonsku (patria k osmičke najväčších denníkov sveta), spolupracujú s International Herald Tribune a New York Times. Cena Asahi sa udeľuje na návrh medzinárodnej poroty IBBY, ktorú tvoria členovia Výkonného výboru IBBY. Porota posudzuje nominované súťažné projekty z národných sekcií. Cena s odmenou 10 000 US $ dvom najvýznamnejším projektom zameraným na propagáciu čítania na Kongrese IBBY.

PRIX EX AEQUO

PRIX EX  AEQUO

Cena za najlepšiu rozhlasovú adaptáciu literárneho diela. Prix Ex Aequo je súťažná prehliadka rozhlasových hier pre deti amládež, ktorá ponúka možnosť prezentovať výsledky umeleckého snaženia v oblasti tejto dramatickej tvorby, možnosť porovnávania, vzájomného ovplyvňovania i využitia najkvalitnejších programov jednotlivých rozhlasových staníc združených v EBU. Ocenenie udeľuje Slovenská sekcia IBBY od roku 2010.

Najkrajšie a najlepšie knihy jari, leta, jesene a zimy

Najkrajšie a najlepšie knihy  jari, leta, jesene a zimy

Súťaž vznikla v roku 1990. Jej usporiadateľmi sú Slovenská sekcia IBBY a BIBIANA. Spočiatku sa súťaž zamerala na ilustračnú tvorbu. Cieľom bolo podporiť vydávanie kvalitných kníh s výtvarne hodnotným prevedením. V roku 1991 sa zámer súťaže rozšíril aj o hodnotenie literárnej zložky kníh.